So sánh Nike và Adidas

Nike và Adidas là hai trong những thương hiệu thể thao hàng đầu trên thế giới và cả hai đều có quy mô lớn. Tuy nhiên, vào thời điểm này, Nike thường được xem là lớn hơn so với Adidas.

Nike có doanh số bán hàng và doanh thu lớn hơn so với Adidas. Trong các lĩnh vực như giày dép, quần áo, và các sản phẩm thể thao khác, Nike thường chiếm thị phần lớn hơn trên toàn cầu.

Tuy nhiên, giữa hai thương hiệu này có sự cạnh tranh mạnh mẽ, và thị trường vàng này luôn chuyển động. Mặc dù Nike có quy mô lớn hơn hiện tại, sự cạnh tranh giữa hai hãng thường xuyên thay đổi, và Adidas vẫn là một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ.

Giá trị thương hiệu Nike 2023: 31,3 tỷ usd.

Giá trị thương hiệu Adidas 2023: 15,6 tỷ usd.